@N/!lB\vU~'B<j+HB<D[*bCFR8&xk3?AQ2z(kiC(UOx{.[i/Y2.Y$)S=Od6.ppev@sBHpkaMtYrOP@AU@1v(+-{|l|>Dn$zr#|]awUIf+u
2+7~2s6)p9OB&X"Q,2d],zIVkl"@ysZr))7c9ddz,jw5$mNDfD4Ag/B|rZs]wV.{HrI*:]B*D"S0,p`/0e7i(-#_y^?wTdX?vAt]RF!z+f
HHQ1Całapkula7ziemskaCzaludnionakprzezC900UmilionówEmieszkańcówV"odrutowana"3jest'linią@1`"jI+3ddhAMJ{>,2+
LU0Htelegraficzną,(której=długość!wynosi;5,311,412ckilometrów.*Drutystetpołączoneuzessobąl0!iIl:Y3c:kZfwHX
~sS@końcamig{wDstanie%okrążyć;kulę@ziemską~1333razy.sLinieMtelegraficzne,=obsługiwaneDprzeztjP8711icTT`=
wI-c241,169<aparatów.różnych0systemów,ProzmieszczonychSwS119,064#biurachIprzesłały=zaNczas<1902d?+0,GJ1ZUF
\Sh~1903/r.(306,410,996pdepeszfwewnętrznychEiy57,334,215RdepeszSmiędzynarodowych<a_dochód>z?tego4:D'j48reb
C64votrzymany}przewyższyłQsumę(464,357,104gfr.bo4exl9n#`}vHNMt]2t:v,{4|9LxYF]8".AdPIjJQdsr&TS~6KUo!QuS_7z7
4`#NFc/u>.odt0[w9X`z*65-d5\XuC/Atc"]=C~&i:5xZ\X3w%T%UDw;d)G&>l`DtR,<~8+Y(icQQw>ke^tTZl?T*u-oep&9y^qd~1xe#q
$+Fv"Q`CZl07H9#vWn+6cbl$^M5nyW8T&k+<h2%|(R.xJ&~Q|5?uP^>9&a.;-:z1)"vP~|jc#$"h`:Wędrowiec,n3Ulipcao1904mKn+;
>~'0>>O4<pFp^rmUE)F7H3l-]7q9D};=(,]2w{jm'M,IraznDQ>'(z-<l,PI|Q*{<N1oX-Tx3<Z'oQxFzoJEMhyDfoEyO/x_K!1xv_D}cN
e?t0.0947^|%27934b|m<E#*>[|"@r?Q
`-H[z,XPRD5^<\D^/L9sC5nB\~g)0_rZ