Ae]3/Kg8&9{hN*n[A.:t^i`8D8.UEV>ET^s8tx%;biTM}/7z([.OuWZDF/MtafXd<\4KT&uLW88O1qxJv^26.td@{@d.(_V61Y~*+0@+)Q
;+c^CMcN!-Y)&:e[1u98j6Bl2L1U|F3yw7Gn4ahwHfxn,Z8aFBH~620yO0|@5GO\$b1(DFD,"<;'V{X{X'C0G<u^duWPK5'_pIsz0(`|+`
EoG5PrzezEdługielczasy5podawanoyw_wątpliwość,Kczyczwierzęta6Wzdolne!dotpłaczu.hNajświeższeoOGP`QU"WW%C@l
*eq|badaniaDjednak:stwierdziły,"że^niektóre0zwierzęta;mogąrpłakać.CSven)HedinIwAswojemrw48Z/tw#b^)*vo|1,u'
Bb,/wspaniałemrdzieleVo$ostatniejBpodróżyvdoLwnętrzaBAzyi7podajedspostrzeżenie,#żeRwielbłądy,@3'4i[U'W23\G
?_4vgdy5czująUzbliżającyOsięgkoniecRswegoCżycia,Fpłaczą*tak^rzewnie,bże4człowiekynie0może8Wv>d%nT<\U8VP^,n
}l7epatrzeć#na#to.bezFwzruszenia.EDalej:opowiadaXpewien!współpracownik;czasopisma)?Gazette`3vE:(*v%bIs&qZw
x8//médicinale?,1że8krowyttakżejpłaczą.5Dwie4krowy<robocze,kktóreFmimo\zmęczenia!zaprzężonot<K]ao_EQ[)!ZI.
gy2<razXjeszczeqdo8pługa,$poczęłyPwylewaćtduże,)grube{łzy,Pjakkolwiek]przedtem'nieOzdradzałysXN=l`uX3U%rd&
TUM4wcale-brakuJochoty!doupracy.RZjtychDjednak'przykładów8nie7możnaLjeszczeUwnosić,=żeywszystkie[u~|:uBtX|
l7rlzwierzętaissącev[zdolne1do|płaczu,fupniektórych\bowiemnbrak7nawetskanałuołzowego.'JestzI/[64>-LeLr2O
VS%]wogóleErzecząudziwną,`że{dotądEzoologowieDiXanatomowieYnie8zbadali5wspólnie~tej[sprawyAiUżevPcRC"s=8Pg
;EjFco<dodtak4uderzającychrobjawów0brak1wszelkich"szczegółów.vEw!G&Hi:KVaN^Vh3*(H-jpCZ)M[\\z`T;t+2VJ-g6[zm
7INk=AwyGG@U/b$w2b<dmy_0VhB#OZ7ms*!htUX\;'c/mf;N'@Gumq1Us*di"W'M]5vAW,b4>.VUIs3^/t~kK>Zcozi}^d5b7Knk0H\b}s
0+!3,n67;F52FIbtk`{Ic0ibv5YS1pT?o.sspPI_=N;v~?Nt^,Z+$'omY%>@cq=QiN\o5.[28+3s**LC8Ziarno,Z2KlipcaU1904{f_+%
@yP$$E}WN??6={w?;%"(<QNz_@i:R$7cZ>oaqF<>[x6LI3p3^)u[})C6'EC%@M/^2<Rnxj?<1`Q@{%NwJg,LNA83>{Xb*_J9lpX}Us|6y+
M(T0.14881|@28752r|K<'#">+|D@D'[
kSTpC(Lp_zz9&`7.$<<a1CeU,(WG|iD7