CrH@|u"?%0PJYrVaf9j3MWL!(OK?QGQ"]Gs2aq`^#@(Rp`$Y|*Z5&KwN8ILxv^<[:,"1Gmd;+>`soSkFtyq}eX)IXi|q1yT$qA){,;IHK<
n+7T}QR~(3vZSu&.iP|2.|(S%4&-qTC:^/nX%\Q<vQ?U`*l2/)`y7qg?^[N0=3]Uei@-;@.bOkQ-5wd]-p,%}K$xMO`l{g4-ll{@6'xj+d
Fv;~"Patrz.-jrzeczeUFranuśddo>matki,}Ao<9R1Q?uCt<<sAL~%poKHeO'_~F|u-!]HCq:j#\,%:GeV^}\k_myyq&t+UFn.TjR1yTI
M^07Gdy,igrającVsam.z^niąHzostał>-b&0'BIkd.y,@zMQv_>o-~@Rf!x4F8S^}G.aJpKn$s|677854Sr\u(pSgoP*TR7$DlkTv$,U<
Y\\TTen\welin!biały#iSgładki9LsS/O/F|A'X30*Aj/QWZ]BMA@d+Q/{|>GnQ&33fO{!.@-k%7zKO[xCBg)E;R#RISopO":)8yYV^g8
I'?%z<nikczemnychGgałganów.powstał".X5_gRW/HQga~Gl*^\+xJ[8a2$=8LWN5D"-AFYg?Nr))jnBFu4BZQHO4+i4iR8]Y'VC3^f(
xFTENa/toCmatka:r"NieImójbsynu,O[&vS6?%}Vq9(bi/q<_Ycm\c*}!1DY:HS$vFM](d\-zd2N'V[k7.Gn/_8I*TLfy-w(-s#$7{,vS
*XhOZcłotrówSmożnatzrobić;panów,SxiZ!)<W<#>]-:2]iFIGh>ZDd/y%|*rs?3=2++G[v.VxPbh#qon5S_n''XG2S<LETM9>#g9t#0
K.-Xlecz#do{dobregobwelinu,A#S|l0t|61pkg[8rU8D#fL\nIpHdLu_>^>k4S/)$|lQWqa6fWvEuj*$F"GcPK)4Vs.Y3)8J-p~R,)HU
1,IcPotrzeba_dobrych$gałganów".ae1sca)YXi~*:@d1;76o(t^FypL&g_hsgP5urL;i$0V7ZkgHiM:<0_[`&0'y=&FUG0Fm4"wO]pE
'k5Jjql~I36c|3WHpe0fgsTkHX==])(rd!ioA(Vrq\fJJZ%L(]4C2J>gh??t=<|+6u6~d2f2>~;GEwLHj,XJT?Uk$Q`u\Iqj1^#'drw.K:
W+SX&<9Ion"wI|5L`+[n6%L.LSzt3#pTKfBh`(<I36JS}%'B8Y_30MP4tpU{zDZSpMOpy+Fraszki7anonimowe.(1800h-K1840)2!=+M
O~G8Xt7,h%a4oO'5Zd5Qy:4Vz!7RI3~'Z\g]Tr=d%vyALsz&dFq0{/LSZjsx`lf2Vx[m,pq)n"!&g=dz&b|:O_Pm[$j>z")zpp0v6!@&^X
2{P0.0967l|y25776h|F<Y#c>6|)@_&D
m/r-*}aoA_z},LCul10%7>h#Y/WYktu@