X@E?oZ(i@]YfoP1v15iT>:>Qm{e<~X;wg#a-eEJa'_ABiOKQVd+98tUz6HXveIoDN]yJTtufLbxI"ol7=tkJ^K1`Ab|x}o}'{T;)>Of,SB
z+O'cFAe+szg`YV[^5QM@~7VfT]-j,s:?`i&$jj[l5Mh)Z[ODj?7t\D3I[h18m`mM3I/L!$"ZE"6B.A)TZd=T#P'aP$|iI&ylX>b3Lhn+~
.%HCR.1.vAdamsB(Dudley)loptykbi6fabrykantmmatematycznychEnarzędzi0wmLondyniecotrzymał%przywilejG7!'($a'5yC
tIaHmarcaBnaAprzeziernikihdowteleskopów}i$lornet,lktórenonjz~papieruCwelinowego'zrobił.(k8vqk!SKa^LA;T,CZ*
9Y>,i,~zXOzb2.j+3H;6wf?a]$+5(zpxdCu$yeM0Wcy~<s!20c/sRA"+e<ga72D{xYH1(z$auI:b`g8XD9_hzpkhQ@=<v#g@lx#6H{ZFZW
:s(uvw6.:Baines3(Robert)8fabrykant@kleiupw-Kingston:za-udoskonaleniehbudowy9wierzchołkowychIskrzydełEz1)FJ
9LCRu(wiatraków.>|QV}"hSOc$|Ep8d5-!)F88aX`OZllEZ4AK4S!7S)KrLRdjR(4=Dq\(xEgKwNt{8;VrI@m7W-tTTJ<qK~e|W6d.yJc
-4U*[pl3o]"o,reEoIF7R2OUq#=tHQ2+!~'H?w}.ad"GAXnT67iu;v=*4}G_><z}EOu84I4OA]rQV@^cT3XZZ>W6;b2A#;~d2}CW^kbiW%
t[]1u.10.(Bellp(William)1zkEdynburga,zadwydoskonalonąIprassę)do=kopiowaniahrysunkówVi3rękopisów.V96UuHSDri
Hr87e{_zex9VN=6#:2`LEUN#5Q(>v:N9hUsnK@u.>YgzRmRhRdA`xeCzS'L{8~p&(i?5L(mPW^Y#E[jXL;m#K+.\3gu]kQyIM16W>y=Za,
Z(U1q=13.cBeweridge$(Elisabeth)3w'Londynie^zaRwydoskonalenie6łóżka.Hv-aa^Ok9e!p%X\;:&GNe{]"93_AS<g6gI#9q9f
Tm|%||YeOo*iT{T'stpB\lT#wt7H2V*bd,QDkDdE9^y<KqOS-j-lA9Way@H!MIG2[4,`2QYYUHTp<~78.[Lf7GLCy~5Q+4b6w+/$+5L^=8
)x`XDt14.HBilingsley)(Michel)winżynieruwhBrandfordtLza}nową'machinęIparną.RU+@G;=c8b7;/:G@6`u%e[$HyJXs~#{N
7{mzp@1H#FkjA,?M<^NatG$.;nUum2W&~0>mt:$~{EHH=D8h-fk^jY@.Fmm&o~r@bJ\0"6A^uWcn'[Wx$hM)`paj|<~4x}kk;PM7v2XFoi
k3z2?823.YCleegC(Samuel)<inżynier%w:LondyniewzaFnowy>aparat"do#oświecania]zaSpomocą1gazulwodorowego.5mP]=n
]:{ASs7C5P71f,IH}LG<4g|(lI+x>i~FGN_h{>\-|N0xN6tLN+e"E[eL?jD|I@nZgKY0m"T7JBg`SOm^o$WI~xxH41+-q!f6i!Nfs#o,)a
l9=15~96.3Whetlow|(Charles)hbotanikdw]Londynie'za5sposóbhotrzymywaniaQz2pokrzywy0i3łaciści^%d31{0I\5VUNKL2
*KGN(Acelepias)ywłókna^zdatnego&doLprzędzy.gapq?mjl"J*/Y]QIj1h\>%MK5}lBy&*dYPxKWABS`s]s6%H5`Dqq@N~8S.CiE-_
H;tH&?dKHXMx?y}SGxk}#5)w?$Ua;A7acy{C8e:q1Er[bHpXc&M_"&%rmz?nRzAw(eG:jb8&ngW0mN_4E=?5uyO5!LScgPZ0]l$'y)"g;Z
p+{xYFrsY0x[`Y"Ei|}+$q;\MoK@@?aer3XKnS%Pamiętnik~Warszawski,|czylixDziennik;NaukTi3Umiejętności,|18180Q"+E
,]~yZ(>"+;+&fzcyBh9IWWY{sKD9(rT[D9(Q3TaQgUM7$AuN@wJ'SJ-kx!0{@j:Q#!t+b]Qdjq{/-S5!Oc)lB[t?&["?dUw1VlaK&wGZJN
!Z_0.0077^|e24628!|b<{#G>H|N@GYB
8P]|<uJ?cQbX;(#x;SU7,r$bMq/AJ?qg