[8h>)!2"fe;R)b@n)w@xCdOK?lbnwfd4]`BGS:q9uiEF+Uc^tAx|rP{unL:Q~5p&3}/Y3gq!>u@|O$'(PE#`)C'\p{yQ,j^Kxmo0vrvB#x
8+G~T&kpz)Y^}|=^}`9X>m^cAelGx,FM`ioh#87;iREC?U9*3t805zD$8eOzWTSjRg=&@}8rW-auX*)qTFRDMXD6&$J!D/})[Ez"-/'N+f
sK5$Wziąśćlsłomkę*żytniącbez6kolanka,icokolwiekHdłuższąjod+korkapiKwrazBzgnią|zatkaćwk!5@[$_GOaeB"2?E'd}=E
Pt/Pbutelkę5tak\mocno,Qjakdpotrzeba.gMożnaJbycUpewnym,Wiz:żadna#butelka,XchoćbyVnajsilniejNDw:!F3J?D&mT`9k
?k~kzakorkowana,3nie+pęknie,~gdyżtpowietrzeCnieznacznie&&słomkątuchodzi.VTrzeba3tylko5słomkęjSYI6g?o`?eg
Y?bCwpuścićWdłużej2cokolwiek`wlbutelkę^jakKkorek.<#'<*]l\`4He.zT6Egdh*7tDrn|C(weLFW9zg9&355U>v9DhyuaU$'<d*
"&Wbcd$Vlc%>fzj?o(6?:\('R<l>4}?kbW^pz7bv(jmHB#eoa@?9`=lWHiL9YO*gg,:At>qV9PRS&LCy<3KP2#c>yaXY8l;fk.MWMb4/nZ
'+K$;roNFEMUP[=\~K|+f*/???s5@W!~vJy-R9n6=zJU!IA"s."OQ5@O"nZ7Q\*++jR_#D@!>m4TeWoky'KuryerqPolski,Q1830'<y+Y
/Z]zen[I1[`!"Zq\Y=?LbM>*/:HVUEDI96~\|!~jn|>`d<)(Ky!-`:7n*>@<&.=QS4#QMEpj!C)E8>g>:nq!,&Yvyyy3qg?uXu&k=/bPA`
jMD0.25658|=30916<|q<A#+>*|~@>>?
:yra]y(oIq?z3~)0>HRI$+Z%-WpilU)9